Med bättre cykel-infrastruktur finns det en stor potential för att öka cyklandet i Stockholms län, visar en ny studie från Region Stockholms cykelkansli.

Studien som genomfördes under hösten och vintern 2018/2019 undersökte möjligheterna för länets förvärvsarbetande invånare att cykla till och från arbetet. Studien har analyserat vilken färdväg som är snabbast och hur lång tid det skulle ta att cykla mellan bostaden och jobbet. Analysen bygger på antagandet att det går att cykla på alla vägar samt att det går att hålla en cykelhastighet på 20 km/h. Resultatet visar att mer än 70 procent av Stockholms läns invånare skulle kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter.

Cykelstudie Region Stockholm
70 % av Stockholms läns invånare skulle kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter. För hälften av invånarna tar det inte mer än 15 minuter

– Att hela 70 procent kan cykla till jobbet på under 30 minuter visar att det går att göra stora vinster för samhället utan att individen förlorar i tid. Om fler än idag tar cykeln till jobbet så kan vi förbättra både hälsa och miljö, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

Resultatet från cykelstudien presenteras i en interaktiv karta där det går att detaljstudera specifika områden i länet med avseende på restid till arbetet. Det går att zooma in och se vilka stråk i länet som har störst potential för cykelpendling och hur stora cykelflöden som är möjliga på varje enskild del i vägnätet.

Cykelstudie Region Stockholm
Exempel på hur många minuter det tar att cykla till ett arbete beläget i centrala Stockholm

Studien ska fungera som underlag för Trafikverket och länets kommuner i deras arbete med cykling och utbyggnad av infrastruktur.

Länk till den interaktiva kartan hos Region Stockholm

(Foto och grafik: Region Stockholm)