Ska du köpa en ny elcykel för stadscykling eller mountainbike? Cykelkanalen tillsammans med cykellegenden Kjell ”Kjejja” Nilsson på Shimano Nordic går igenom komponenterna, tekniken och allt du behöver veta.

Shimano startade relativt sent med sin satsning på motorsystem för elcyklar men har kommit att bli en av de allra populäraste och mest använda märkena idag. Shimanos elcykelkomponenter kallas för Steps och använder sig av en mittmonterad motor. Steps finns i två olika versioner.

  • Steps E6000 för City och Trekking
  • Steps E8000 för MTB

Shimano Steps E6000

Steps E6000 har som de flesta (lagliga) motorsystem 250 W och ger assist upp till 25 km/h så länge som cyklisten trampar själv. Motorsystemet har inbyggda givare för hastighet, kadens och trampmoment vilka tillsammans styr nivån av elassistans. Motorn styrs genom att cyklisten lägger tryck på pedalerna. Ju högre tryck och kadens desto mer assistans.

Motorenheten väger 3,2 kg och lämnar 50 Nm i max vridmoment. Drevstorleken är 38T eller 44T och vevarmarna är 170 eller 175 mm och finns med inbyggt kedjeskydd som förhindrar att byxbenen fastnar eller smutsas ned.

E6000 kan kombineras med antingen navväxlar eller utanpåliggande växlar. I kombination med navväxlar finns alternativen Nexus 3/7/8 eller Alfine 8/11. Nexus-naven finns för fotbroms och handbroms medan Alfine enbart finns för skivbroms. Alfine finns även i en elektronisk Di2-version där växlarna styrs elektriskt med knapp från styret. I kombination med elektriska växlar så slår motorn tillfälligt av under en kort ögonblick när växling sker för att undvika ryck och minska slitaget.

Shimano Steps E6000 Alfine Di2

Med Di2 går det även att få en automatväxlad funktion som både växlar automatiskt under färd men som även automatiskt lägger i en lättare växel vid snabba stop vid exempelvis rödljus. Automatfunktionen rekommenderas främst för 8-växlade Alfine då den 11-växlade har för täta steg mellan växlarna vilket gör att automatfunktionen ligger och växlar nästan konstant vid mer aktiv cykling.

Batteriet till Steps är av Lithium-Ion teknik och finns i två kapaciteter på 418 Wh respektive 504 Wh. Montering kan ske antingen på pakethållaren eller på ramens diagonalrör. Räckvidden är, som på alla typer av elcyklar, beroende på hur mycket effekt som tas ut. Shimano anger mellan 60-125 km för ett ekipage på 100 kg som framförs på platta vägar i 23 km/h. Laddningstiden är två timmar till 80 % och fyra timmar till 100 % fulladdat. Livslängden på ett batteri är beroende på cellkvalitet och effektuttag. Shimano uppger att efter 1000 laddningscykler ska batteriet fortfarande ha 60 % av sin ursprungskapacitet kvar.

Den styrmonterade manöverenheten har en stor display som dels innehåller traditionell cykeldator-information som hastighet, sträcka etc men även information om elsystemet som effektläge, batterikapacitet och beräknad räckvidd. Manövreringen av effektläge görs med ett separat reglage som monteras nära övriga broms/växelreglage. E6000 har tre effektlägen; Eco, Normal och High.

Shimano Steps E6000 Display

Eco är läget som används när lång räckvidd är prioritet och kräver lite mer insats av själva cyklisten. Normal är vad namnet antyder det mest normala läget som ger en optimal kombination av assistans och egen insats utan att komma fram svettig. High ger mest effekt med minst egen insats men på bekostnad av räckvidden. Det finns även ett speciellt läge kallat Walk som används när cykeln leds och som hjälper till att ”putta på”.

Diagnos och felsökning av Shimano Steps görs via programmet E-Tube. I programmet går det att se status på samtliga ingående Steps-komponenter som driftstid, laddningscykler, mjukvaruuppdateringar etc. Uppstår något fel kan programmet även felsöka de enskilda komponenterna var för sig. Inkoppling av E-Tube görs med sladd eller trådlöst via ett speciellt interface. Systemet är främst tänkt för cykelhandlare/verkstäder men kan även användas av konsumenter.

Shimano Steps E8000

Steps E8000 är den mer kraftiga motorn i Steps-systemet och används främst för eMTB. Effekten är fortfarande 250 W och vid 25 km/h upphör assisten. Skillnaden mot E6000 är lägre vikt på 3,0 kg, ett högre max vridmoment på 70 Nm och att motorn gjorts lite mer kompakt för att bättre passa MTB med sina bredare däck, kortare kedjestag och utrymmeskrävande bakdämparlänkage.

Shimano Steps E8000 motor

Drevstorleken på E8000 är 34T eller 38T och finns för 50 eller 53 mm kedjelinje. Då en eMTB även trampas uppför i stökig terräng finns vevarmar ner till 165 mm vilka minskar risken att slå i underlaget.

E 8000 kan kombineras med utanpåliggande växelsystem eller navväxlar där de senare främst används på mer påkostade Trekking-cyklar. På eMTB är det utanpåliggande växlar som gäller och då antingen traditionellt mekaniska eller i kombination med elektroniska Di2. Någon automatfunktion finns dock (ännu?) inte för de utanpåliggande Di2-växlarna. Till skillnad från E6000 som tillfälligt slår av vid växling i kombination med Di2-navväxlar så behåller E8000 sin kraft för att inte tappa driv och då de utanpåliggande systemen, enligt Shimano, klarar att växlas under full motorbelastning.

Shimano Steps E8000 battery

E8000 används främst i kombination med det kraftigare 504 Wh-batteriet som monteras på ramens diagonalrör eller halvintegreras i diagonalröret. Räckvidden för en eMTB är betydligt mer varierande än för en elcykel som rullar i staden. Batteriet kan räcka hela dagen vid moderat effektuttag vid lugn skogscykling eller så kan det ta slut efter 15 km vid klättring i Alperna upp för vägar med 10 % lutning. Ute i skogen är laddningsmöjligheter under dagen mer begränsade än hos den som pendlar till arbetet i staden vilket innebär att val av batterikapacitet blir mer avgörande och det bör vara så stort som möjligt.

Displayen till E8000 är mindre än till E6000 men innehåller all nödvändig information. Manöverenheten för effektläge sitter nära övriga reglage och kan enkelt manövreras i farten. E8000 har tre effektlägen; Eco, Trail och Boost.

Shimano Steps E8000 Display

Eco används till och från skogen på mindre kuperat underlag där behovet av assistans inte är så stort. Trail används på mer kuperade vägar och på stigarna i skogen. Boost är vad namnet antyder ett extra tillskott för att temporärt ta sig över extra branta backar eller stigpartier. Oavsett inställd nivå så visar displayen grafiskt hur mycket assistans som för tillfället lämnas och ju hårdare tryck på pedalen desto mer assistans.

Effektlägena kommer förinställda från fabrik men Trail och Boost kan finjusteras i olika nivåer med hjälp av E-Tube. Justeringen av effektlägen görs trådlöst via E-Tube Appen och kan göras ute i fält under cykelturen.

Shimano Steps etube bluetooth

Dynamiskt läge kallas det läge som är inställt som standard och används inte E-Tube så är det detta läge som gäller. Trail och Boost kan ställas in i tre lägen från 1 (lägst) till 3 (högst). I det Dynamiska läget är Trail inställt på läge 1 och Boost på högsta läge 3. Det ger en måttlig assistans vid användning av Trail men samtidigt en relativ stor skillnad mellan effektlägena och Boost blir verkligen en boost.

Shimano Steps etube

I Explorerläget är både Trail och Boost inställda på mellanläget 2. Det ger lite mer assistans vid normal stigcykling i Trail-läget och samtidigt en inte allt för kraftigt Boost när det väl behövs. En för hög nivå av Boost kan i vissa fall bli svår att kontrollera och ge däckspinn eller att cykeln reser sig fram.

Customläget är vad namnet antyder ett läge där Trail och Boost kan ställas in i valfria nivåer 1-3 allt efter egna preferenser utifrån assistanstillskott och batteriräckvidd.

Shimano Steps 2018

Länk till tillverkaren