Cykelfrämjandet har beviljats stöd för ett nytt stigcyklingsprojekt riktat till unga med NPF-diagnoser, såsom ADHD och autism. Syftet är att sänka tröskeln och öka möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet för denna grupp.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2020 klar. Cykelfrämjandet får 575 000 kronor i organisationsbidrag liksom 1,5 miljoner kronor i projektbidrag för att främja friluftsliv. Det senare ska i första hand användas till projektet Stigcykling för barn och ungdomar med ADHD och autism.

– Stillasittande och psykisk ohälsa är växande folkhälsoutmaningar. Läkaren och författaren Anders Hansen, och andra med honom, har den senaste påvisat att ökad fysisk aktivitet inte bara är bra för kroppen utan även för hjärnan – och för välbefinnandet i stort. Vi är därför väldigt glada att Svenskt Friluftsliv har beviljat stöd till Cykelfrämjandets nya projekt riktat till unga med NPF-diagnoser, såsom ADHD och autism. Syftet är att sänka tröskeln och öka möjligheterna till friluftsliv och fysisk aktivitet för denna grupp, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

– Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 81ansökningar från 32 olika organisationer om totalt belopp på 71 miljoner kronor och översöknings-graden var ca 49 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

(Text och Foto: Cykelfrämjandet)