(Pressmeddelande från Södertälje Kommun)

Att cykla är smart. Det vet alla som sysslar med någon form av cykling oavsett om det gäller pendling, träning eller tävling. Cykling bidrar till många positiva effekter som bättre hälsa, friskare liv, färre sjukdomar och bättre ekonomi. Nu införs även möjligheten att genom cykling få bättre skolbetyg och därmed ett bättre jobb i framtiden.

Elever som väljer att cykla till skolan kommer att kunna samla på sig meritpoäng som de sedan kan tillgodoräkna sig i slutbetyget i årskurs 9. De nya reglerna om externa betygsfrämjande aktiviteter som infördes i skollagen den 1 april 2019 gör det möjligt att införa denna cykelbonus och Södertälje är en av de första kommunerna i landet att prova detta.

“-I Södertälje brottas vi med två saker när det gäller skolan. Dels ligger vi inte så högt i skolresultat som vi önskar men främst har vi en ohållbar trafiksituation utanför skolorna på mornar och kvällar. Sedan det fria skolvalet infördes har vi sett en årlig ökning av antalet elever som skjutsas i bil till och från skolan. Det vill vi ändra på, säger kommunstyrelsens ordförande Goel Bodner, och lösningen är att få fler elever att cykla. Genom att införa denna cykelbonus slår vi tre flugor i en smäll och får högre skolbetyg, en förbättrad trafiksituation och friskare elever med bättre kondition.”

Eleverna kommer att utrustas med en digital dagbok där cykelresorna bokförs med hjälp av en app på elevens mobil. Appen och mobilens sensorer detekterar cykelrelaterade aktiviteter och sker dessa till och från skolan kommer cykelpoäng att delas ut. Poängen ackumuleras och omvandlas sedan till extra meritpoäng som eleven kan tillgodoräkna sig i slutbetyget i årskurs 9. Eleven kan höja sitt betyg med maximalt 50 extra meritpoäng.

Cykelställ
Runt om på Södertäljes skolor anläggs nu nya cykelparkeringar inför den nya cykelsatsningen

Eleverna kommer att kunna samla in cykelpoäng från och med årskurs 3. Cykling till och från skolan en dag motsvarar cirka 0,1 meritpoäng och för att nå maxnivå på 50 meritpoäng bör eleven cykla till skolan 3-4 dagar i veckan året runt. Har eleven samlat på sig mer cykelpoäng än maxantalet kommer dessa att kunna kvitteras ut mot extra ledighet från skolan.

Systemet med cykelbonus kommer att införas från och med höstterminen 2019.

*** Denna artikel är ett aprilskämt ***