Coronaviruset fortsätter att ställa till det för idrottsevenemang och idag meddelar Giro d’Italia-arrangören RCS Sport att tävlingen kommer att skjutas upp. Giro d’Italia var planerat att starta i Budapest Ungern den 9 maj men likt Sverige så har den Ungerska regeringen förbjudit större sammankomster och evenemang.

Som en följd av detta så kommer de inledande tre etapperna i Ungern inte att kunna genomföras som planerat. Alla inblandande parter är dock fast beslutna om att arbeta för en lösning som gör det möjligt för Girot att starta i Ungern vid ett senare tillfälle.

Det nya datumet kommer att tillkännages tidigast den 3 april.

Mer information hos Giro d’Italia