I statens budget för 2019 som klubbades den 12 december finns inga pengar avsatta till fortsatt elcykelpremie.

Elcykelpremien infördes den 1 februari 2018 och gav den som köpte en ny elcykel ett bidrag på 25 % av cykelns pris (max 10 000 kronor). Dåvarande regering avsatte ursprungligen 440 miljoner kronor för premien under 2018. På grund av det stora intresset så gick pengarna åt rasande snabbt och redan den 18 oktober i år var pengarna slut. Naturvårdsverket, den myndighet som handlägger premien, meddelade då att de inte längre betalade ut någon premie. Det gick dock fortfarande att skicka in ansökan och om det skulle tillsättas mer pengar under 2019 skulle premien betalas ut.

Det såg till en början även rätt ljust ut för en fortsättning. I budgeten som övergångsregeringen med socialdemokraterna och miljöpartiet la fram fanns det 350 miljoner avsatta för en fortsättning av elfordonspremien under 2019 och 350 miljoner för 2020. Den budgeten fick dock inget stöd och vid onsdagens omröstning var det moderaternas och kristdemokraternas budget som röstades igenom. I deras budget finns inga pengar avsatta till elcykelpremien och någon fortsättning blir således inte aktuellt.

Konsekvenser av utebliven elcykelpremie?

Att elcykelpremien varit ett lyft för elcykelförsäljningen i Sverige går inte att ta miste på. Branschorganisationen Cykelbranschens egna siffror visar att under perioden september 2017 till augusti 2018 såldes 103 000 elcyklar, vilket är en ökning med 53 % jämfört med samma period året innan. Med över 100 000 sålda enheter stod elcyklar för 19 % av den totala försäljningen av cyklar i Sverige och gör att nivåerna närmar sig övriga toppnationer i Europa.

Snittpriset för sålda elcyklar i Sverige ligger enligt Cykelbranschen på cirka 17 000 kr, vilket innebär drygt 4000 kr i premie. En inte helt obetydlig summa i bidrag för den enskilde cykelkonsumenten, men som nu uteblir. Kommer cykelköparna att anpassa mun efter matsäck framöver och välja en billigare modell och blir det så att de något dyrare mittmotormodellerna får stå tillbaka till förmån för enklare och billigare navmotor-modeller?

För elcyklar runt 40 000 kr och som tidigare maxade ut bidraget på 10 000 kr blir den utebliva premien ett rejält avbräck. Å andra sidan så kanske det inte spelar så stor roll för den som initialt ändå har den summan att lägga. Men det kanske innebär att den kategorin av cykelköpare kommer gå ner ett steg i utrustning och inte välja de allra värsta toppmodellerna.

Hur det kommer att påverka cykelbranschen i stort är också osäkert. Elcyklar sålde som smör under tiden premien var aktuell och gav god förtjänst till handlarna. Intresset för elcyklar är fortfarande stort men kan komma att svalna. Dels direkt på grund av att köparna inte längre får rabatt men även att den uteblivna premien generellt minskar det allmänna snacket om och kring elcyklar. I år har cykelhandlarna haussat premien rejält både i annonser och i stora reklamkampanjer, och det känns som att cyklarna ibland sålts mer på grund av premien än på sina tekniska kvalitéer. Vad kommer cykelhandlarna att göra för att fortsätta hålla intresset uppe kring elcyklar trots att köparna inte längre får 25 % rabatt? Kanske får vi se en anpassning av priserna nästa år. Troligtvis inte med fullt 25 % prissänkning men kanske landar det någonstans i mitten.

Det har även startat upp en del rena elcykelspecialistbutiker under året. Kommer dessa specialinriktade butiker att överleva med en minskad försäljning? Om det blir en övergång till enklare och billigare elcyklar kanske konsumenterna tar steget från cykelfackhandeln och vänder sig istället till mer allmänna sportkedjor och de stora varuhusen.

Specialbutikernas uppgift får kanske bli att fokusera mer mot service av elcyklar i allmänhet för att kunna ta in tillräckligt med omsättning. Elcyklar är lite mer serviceintensiva än sina pedaldrivna syskon och ska även servas i fastställda intervaller för att garantier ska gälla. Vi törs även sticka ut och tror att den allmänne elcykelcyklisten generellt inte är lika mekarbenägen som sin pedaldrivna motsvarighet och väljer kanske att lämna bort istället för att skruva själv. Elcyklar kräver dessutom i de allra flesta fall specialkunskap för att göra service av exempelvis motorsystemet. Med alla sålda elcyklar under året finns i alla fall ett stort serviceunderlag att ta ifrån.

Hur elcyklingen och elcykelförsäljningen går under 2019 kommer bli intressant att följa och det kanske kommer tendenser över utvecklingen under säsongens gång. Det definitiva svaret lär vi få i oktober/november nästa år då Cykelbranschen gör bokslut över 2019 års försäljning.