Mubea är kanske ett okänt namn för de allra flesta inom cykling. I fordonsvärlden är de desto mer kända och då speciellt deras avdelning Mubea Carbo Tech som tillverkar avancerade kolfiberprodukter till motorsport och åt flertalet high-end bilmärken. En stor del av kolfiberproduktionen är automatiserad och tillverkningen sker i Europa. Företaget Mubea, eller Muhr und Bender KG som är det fulla namnet, har 13 000 anställda och omsätter över 20 miljarder kronor om året.

Muhr und Bender KG

Nu vill Mubea utöka sin produktpalett och även ge sig in i cykelbranschen. De planerar inte att starta upp ett eget märke utan söker mer samarbete med redan etablerade eller nya cykelmärken och då fungera som specialister och OEM-leverantörer.

För att visa upp sitt kunnande hade Mubea med sig ett gäng olika elcyklar till Eurobike som nästan uteslutande var tillverkade i kolfiber. För att väcka lite extra uppmärksamhet hade tekniken paketerats i ett aggressivt DH-utseende med 200 mm slaglängd.

Mubea gearbox ebike

Speciellt utmärkande var drivenheten hos den ena modellen som bestod av en kombinerad elmotor och växellåda i en enhet. Drivenheten är framtagen i samarbete med det franska transmissionsföretaget Effigear och kan levereras med motoreffekt från 250 W upp till 4000 W. Växellådan har 8 växlar med ett omfång på 400% och klarar belastning upp till 250 Nm.

Mubea gearbox ebike Effigear

Det unika med växellådan är att den kan växlas även under full last från motor och pedaler, vilket andra cykelväxellådor och navväxlar brukar ha problem med. Växelhastigheten kan även justeras, från långsamt till riktigt snabbt och aggressivt, beroende på användarens preferenser. Trots sin komplicerade konstruktion under skalet sades underhållet vara mycket enkelt med ett oljebyte i rekommenderade intervall då och då. Någon traditionell växeljustering är inte nödvändig och växelsystemet är betydligt bättre skyddat mot yttre påverkan än hos traditionella utanpåliggande system.

Mubea gearbox ebike

Batteriet kommer från tyska DMZ och är på 1100 Wh med en vikt på 7 kg. Mubea hade inte sparat på krutet på denna democykel som var full av kolfiberdetaljer inklusive huvudram, baksving, styrkombo mm.

Mubea Muhr und Bender KG GFK

Det återspeglades på vikten som trots den kraftiga motorn med sin inbyggda växellåda och ett, i elcykelsamanhang, stort batteri på 1100 Wh uppgick till endast 27 kg.

Det fanns även en eldriven modell med liknande konfiguration och minst lika påkostad men som hade en mer normal mittmotor i kombination med växlar i baknavet. En speciell lösning på denna modell är att elmotorn via vevpartiet driver ett sekundärt drev som placerats i centrum av bakdämparlänkagets huvudpivåpunkt.

Muhr und Bender KG ebike

Det innebär att kedjad är opåverkad när bakfjädringen arbetar och systemet kan användas utan någon form av kedjespännare. Kedjan eller drivremmen täcks sedan av en skyddande kåpa av kolfiber.

Muhr und Bender KG ebikeMubeas framtida produkter kommer dock inte att handla om exklusiva eldrivna DH-cyklar utan dessa modeller var bara prov på deras kunskap när det kommer till kolfiber och elmotorsystem. Att gå all-in som Mubea gjort lär knappast heller ge speciellt billiga modeller. Nu fanns inga uppgifter på vad eventuella produktionsklara cyklar skulle kunna landa på men att ta fram att prototypen av växellådsmodellen uppgavs hade kostat mer än priset för en Porsche GT3.

Mubea ser främst en möjlighet för sina produkter i den starkt växande kategorin e-mobilty. Deras vision är bland annat att stora globala budföretag ska använda sig av Mubeas kraftigare eldrivlinor på olika typer av E-lastcyklar för miljövänliga transporter i storstäderna.

Mubea Lastcykel

Video från Eurobike

Danni från Mubea går igenom cyklarna och den avancerade tekniken

Mer information hos Mubea och Mubea Carbo Tech