Cyklingen i Sverige ökar och så även efterfrågan på utbildade cykelmekaniker. Under 2018 startade Akademi Båstad upp sin utbildning till cykeltekniker. I mars 2019 är det dags för Eductus som är ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning att dra igång sin utbildning mot cykelmekaniker.

– Det råder stor brist på cykelreparatörer i Sverige. Branschen har länge efterfrågat en modern utbildning till cykelreparatör. I många fall kan cykelverkstäder inte att hitta utbildad personal vilket gjort att de har svårt att hänga med i branschens snabba utveckling, säger Sophie Hansson, ansvarig för utbildningen till cykelreparatör/-mekaniker hos Eductus.

Utbildningen som innehåller både praktisk och teoretisk kunskap är en arbetsmarknadsutbildning som bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och vänder sig till den som är arbetssökande och vill skaffa sig en yrkesutbildning inom cykelreparation och underhåll. Utbildningen sker i Malmö och är 16 veckor lång varav minst 4 veckor förläggs som praktik ute på företag. Bland kursinnehållet tas följande ämnen upp:

  • Produktkunskap
  • Mekanik och Hydraulik
  • Service av cykel steg 1 och 2
  • Reparation av hjul
  • Cykelelektronik
  • Service, bemötande och försäljning
  • Arbetsplatsförlagt lärande

Mer information finns hos Eductus