RockShox har tagit fram en ny webtjänst som enklare ska hjälpa användaren att ställa in sin gaffel samt att hitta manualer och servicedelar. Programmet kallas Trailhead och fungerar för gafflar som är årsmodell 2018 eller senare.

Val av gaffel görs antingen med gaffelns serienummer eller manuellt från en lista. Då kommer fullständig information upp över vilken gaffel det rör sig och alla dess data.

Rockshox Trailhead information

Med knappen Tuning startas inställningsguiden där användaren anger hur mycket denne väger komplett med kläder och utrustning. Avslutningsvis gör ett val om det handlar om MTB eller eMTB.

Programmet levererar sedan värden på inställning för lufttryck (psi) och retur (antal klick). För de gafflar som har justeringsmöjligheter för hög- och lågfartskompression ges inga värden utan där hänvisas användaren till ett tryckt dokument som generellt beskriver gafflar och dess inställning.

Rockshox Trailhead tuning

Rekommendationerna av luftryck och retur är framtagna av RockShox utvecklingsteam och ska ses som en grundinställning som cyklisten sedan kan justera utefter cykelgeometri, terräng, åkstil etc.

Förutom gaffelinställningar kan programmet plocka fram en lista på servicedelar och ange i vilket intervall gaffeln ska servas. Det finns även servicemanualer att direkt ladda ner för den som vill göra servicen själv.

Rockshox Trailhead service

För den som vill uppgradera sin gaffel ger programmet en fullständig lista över vilka uppgraderingskomponenter som finns tillgängliga.

Rockshox Trailhead upgrade

Slutligen innehåller programmet en hel del dokument rörande gaffeln som säkerhetsföreskrifter, manualer, garantivillkor, serviceintervall mm.

Trailhead finns tillgängligt nu och hittas på trailhead.rockshox.com