Naturvårdsverket meddelar att pengarna för bidrag till elfordon tog slut idag den 18 oktober.

Har du köpt ett bidragsberättigande elfordon så kan du fortfarande lämna in din ansökan. Vi kan dock varken behandla den eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019.

Om det i 2019 års budget inte anslås pengar till bidrag för elfordon, kommer du att få ett avslagsbeslut om detta.

Mer information hos Naturvårdsverket