Intresset för elcykelpremien till privatpersoner är stort. Så stort att budgeten för detta bidrag beräknas ta slut om cirka två veckor.

Elcykelpremien infördes den 1 februari 2018 och ger den som köper en ny elcykel ett bidrag på 25 % av cykelns pris (max 10 000 kronor).

Regeringen avsatte ursprungligen 440 miljoner kronor för premien under 2018. Men på grund av det stora intresset har de pengarna gått åt rasande snabbt och regeringen beslutade i september att använda tio procent (39,5 miljoner) från 2019 års budget för premien redan under 2018.

−Just nu finns cirka 45 miljoner kvar att ansöka från. Om ansökningarna kommer in i samma takt som den senaste tiden pekar prognosen på att pengarna kommer att ta slut om ett par veckor, säger Tomas Hallqvist, chef på Miljöbidragsenheten, Naturvårdsverket.

ElcykelpremieSå länge det finns pengar kvar att betala ut kommer Naturvårdsverket att bevilja alla inkomna ansökningar som uppfyller kraven. På Naturvårdsverkets webbplats går det att följa hur mycket pengar som finns kvar.

−Vi planerar för att fortsätta att ta emot ansökningar även efter det att pengarna tagit slut men vi kan varken behandla dem eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket får ny budget för 2019, säger Tomas Hallqvist.

Mer info om elcykelpremien finns hos Naturvårdsverket