En ren cykel är en snabb cykel. Smuts och skit som sätter igen en drivlina bidrar till både högre friktion och högre slitage. Shimano lanserar nu en serie cykelvårdsprodukter vars användning ska ske i tre steg och där produkterna är märkta med 1, 2 och 3 för att visa i vilken ordning de ska användas.

Steg ett är att göra rent cykeln med ett rengöringsmedel som löser upp fett och smuts på drivlina och växlar innan avspolning sker med vatten. Andra steget är att återsmörja kedjan med en olja för antingen torra eller mer blöta förhållanden. Tredje och sista steget är att polera upp cykeln med polish samt se till att delar smörjs med fett eller anti-seize-pasta för att säkerställa en fortsatt bra funktion.

Shimano 123

Produkterna finns antingen i flaska eller som spray. Sprayburkarna har 125, 200 eller 400 ml innehåll där drivgasen är luftbaserad och produkterna kan därmed användas i slutna utrymmen. Flaskorna med kedjeolja innehåller 100 ml. Rengöringsmedlet finns i storlek upp till 1000 ml för den som tvättar sin cykel väldigt ofta.

Mer information finns hos Shimano