I ett led att minska koldioxidutsläppen i innerstan vill de styrande i Stockholm enbart tillåta biltrafik och elcyklar. Trampcyklister får snällt välja ett annat mer miljövänligt transportmedel.

Cykelkanalen kom tidigare i vintras över ett än så länge hemligt dokument som visar att trampcykling kommer att förbjudas i centrala delarna av Stockholm nästa år som ett led i att förbättra luftkvalitén. Vi fick efter långt letande till slut tag på ansvarig tjänsteman för att fråga vad detta är för något.

Dubbdäcksförbud Hornsgatan Stockholm
Förbud mot dubbdäck och trampcyklar är åtgärder som ska ge bättre luft i Stockholm. Foto: Miljö och hälsa i Stockholm.

-Trampcyklister och då främst flåsande arbetspendlare bidrar till stora mängder koldioxidutsläpp genom sin häftiga andning. Vi har låtit gatukontoret göra mätningar av koldioxidhalten på utvalda platser som exempelvis vid backarna upp mot Västerbron, säger Ingamer Jonnar som är ansvarig tjänsteman i stadshuset.

Cykling Västerbron
Backen upp mot Västerbron genererar enorma mängder koldioxidutsläpp från trampcyklister. Foto: Utsläppsanalys AB.

-Vi såg att nivåerna ökade kraftigt under de tider på dygnet då det passerade stora antal trampcyklister. Många med mindre bra kondition ventilerar sina lungor för fullt i den långa backen upp till brokrönet vilket ger upphov till stora utsläppsvärden. Referensmätningar med motsvarande mängd elcyklister gav däremot betydligt lägre utsläpp då trampintensiteten på grund av elhjälpen bara är en bråkdel av vad den är för en trampcyklist. Därför kommer vi enbart att tillåta cykeltrafik som består av elcyklar innanför tullarna från och med nästa år.

Men elen i elcykelbatterierna måste ju laddas och då produceras koldioxid?

-Jo självklart är det så. Men där tänkte vi bara tillåta elcyklar som laddar sina batterier med el producerad utomlands så löser vi inte bara Stockholms koldioxidproblem utan även Sveriges utsläpp blir mindre.

Så du menar att bara vi inte släpper ut koldioxid i Sverige så är problemen lösta?

-Ja så har jag fått lära mig av politikerna här i stadshuset att det fungerar.

Förbudet mot trampdrivna cyklar kommer att införas den 1a april nästa år lagom till cykelsäsongen drar igång. I samband med det kommer infartsparkeringar för trampcyklar att finnas färdigställda vid utvalda T-banestationer och busshållplatser.

Cykelparkering Liljeholmen
Gamla miljövidriga trampcyklar får snällt lämnas utanför tullarna. Foto: Stockholm parkering.

Det försenade systemet med ellånecyklar beräknas också vara klart när förbudet träder ikraft. Det kommer att finnas elcykeldepåer på utvalda platser där trampcyklisterna kan byta till ellånecykel och sedan fortsätta sin cykelfärd på ett mer miljövänligt sätt in genom tullarna.

(Denna artikel var ett aprilskämt 2018)