På Mälardalens högskola (MDH) har sista-års studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system under hösten arbetat med utvecklingen av en självkörande cykel. Autobike som projektet kallas inte avsett för persontransporter utan ska användas i testmiljöer för autonoma bilar.

– Att jobba i ett skarpt projekt som detta är kul eftersom man får utmana sig själv och testa den kunskap man har samlat på sig under de fyra år vi har gått här, säger Mohammed Mahmoud, som arbetat med projektet Autobike.

Syftet med projektet Autobike är att utveckla en självkörande cykel som ska användas i testmiljöer för autonoma bilar. Innan autonoma bilar lanseras på marknaden testas de i testmiljöer för att säkerställa att de fungerar som de ska och till exempel kan väja för en cyklist som dyker upp helt oväntat.

– I dagens testmiljöer används cyklar som dras med hjälp av linor. Men i detta projekt ska vi utveckla en cykel som är självkörande och beter sig som en cyklist, säger Mikael Ekström.

Projektet sker i samverkan mellan MDH, Chalmers, AstaZero, Cycleurope och Volvo Cars. Under hösten har studenterna arbetat med alltifrån val av cykel och utvecklingen av elektroniken, mjukvaran, programmeringen och mekaniken, till implementering av kontrollsystemet och testning av cykeln.

– Vi ansvarar för själva byggandet av cykeln och designen av ett kontrollsystem som ska göra att cykeln kan vara helt självkörande och självbalanserande, säger Therèse Eriksson, som arbetat med projektet Autobike.

Under projektets gång har studenterna haft en hel del fokus på att få cykeln att balansera. För att lyckas har de använt sig av en simulering i datorn.

– Vi använder oss av simuleringen för att testa balanseringen i datorn innan vi testar på den verkliga cykeln. Simuleringen fungerar som en indikator, så när balanseringen fungerar i simuleringen, testar vi balanseringen på den verkliga cykeln, säger Therèse Eriksson.

Projektet kommer att fortsätta även nästa år. Då kommer de studenter som läser sista året på de två programmen att få ta vid och fortsätta med utvecklingen. De studenter som gått årets kurs har uppskattat den och sett den som en förberedelse inför arbetslivet.

– Det är jättevärdefullt för oss att få känna på hur det är att jobba mot samarbetspartners, jobba mot deadlines, mot leveranstider och med all dokumentation runtomkring. Kursen har varit som en mjukstart inför arbetslivet, säger Therèse Eriksson.

Läs mer om Autobike

(Foto: MDH)