(Pressmeddelande från Cykelfrämjandet)

“Som en partiledardebatt i tv – som handlar om cykling.” Så kan Sveriges cykelriksdag beskrivas. Representanter från samtliga riksdagspartier är inbjudna till arrangemanget och kommer att grillas av en expertpanel i frågor rörande miljö, folkhälsa och infrastruktur.

När den nybildade regeringen i januari offentliggjorde utkastet till sin sakpolitiska överenskommelse kunde vi i punkt 36 läsa att ”andelen som reser med cykel ska öka” och att ”skatteregler ska underlätta för cykelpendling”. Fina ord – men hur, och på vilket sätt, ska detta omsättas i praktik?

– Nu är det upp till bevis, vad vill politikerna egentligen? Kommer de kunna ge oss en modern och progressiv cykelpolitik eller är punkt 36 bara tomma ord? Det är exempelvis galet att en arbetsgivare kan köpa gymkort skattefritt till sina anställda men vill man köpa en cykel för arbetspendling är det helt andra regler som gäller, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren, som är en av dem som medverkar i expertpanelen.

Deltagande politiker, Sveriges cykelriksdag fredag 15 mars i Göteborg:

  • Patrik Jönsson – Sverigedemokraterna
  • Elin Gustafsson – Socialdemokraterna
  • Jens Holm – Vänsterpartiet
  • Sofia Westergren – Moderaterna
  • Helena Gellerman – Liberalerna
  • Emma Berginger – Miljöpartiet
  • Hampus Hagman – Kristdemokraterna
  • Ulf Eriksson – Centerpartiet

Datum: 15 mars
Tid: 12:15–13:45
Plats: Svenska mässan, Göteborg
Arrangörer: Cykelfrämjandet och Svensk Cykling

Varför cykel?

Allt fler beslutsfattare inser att frågor rörande cykling inte ett särintresse utan bör vara en del i de stora politiska frågorna. Forskare och experter är eniga om att en ökad cykling kan bidra till att lösa många av framtidens utmaningar såsom försämrad folkhälsa, klimatförändringar, infrastruktur och våra drastiskt växande städer.

Om Sveriges cykelriksdag

Sveriges cykelriksdag är årets stora cykelpolitiska samlingspunkt där toppolitiker, ledande experter och engagerade cyklister samlas för att debattera de hetaste cykelfrågorna. Representanter från samtliga riksdagspartier är inbjudna och kommer att grillas av en expertpanel som kräver svar på frågor om bland annat folkhälsa, miljö, infrastruktur och lagstiftning och kopplat till cykling.

Läs mer hos Svenska cykelmässan

(Foto: Henrik Rådmark)