Tagg: Trafik

Åtgärder som krävs för säkrare cykling

VTI listar en lång rad åtgärder som bör göras för att öka säkerheten för cyklister.

Simulator ska undersöka beteenden hos cyklister

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska studera interaktionen mellan trafikanter på cykel och i motorfordon.

Tillåtet att cykla på körbana även om cykelbana finns

Från och med den 1 augusti är det tillåtet för cyklister att köra på körbana även om det finns en cykelbana.

Klart för cyklar och bilar på samma bana

Regeringen ger klartecken för cyklister och förare av moped klass II att köra på körbana även om det finns en cykelbana.