Tagg: Trafik

Svenska studenter utvecklar självkörande cykel

Studenter på Mälardalens högskola har utvecklat en självkörande cykel som ska användas i testmiljöer för autonoma bilar.

Cyklister är otrygga och irriterade i trafiken enligt ny undersökning

Intresseorganisationen Svensk Cykling har undersökt hur cyklister ser på trafikmiljön och andra trafikanter

Fler pendlare väljer elcykel i stället för bil

De kommunanställda i Jönköping har minskat sin bilpendling tack vare elcykeln.

Malmö – när cyklisterna själva får välja

Cykelfrämjandets nationella granskning, Cyklistvelometern 2018, visar att Malmöborna är mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv.

EU-beslut: plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU

Europaparlamentet har beslutat att det ska finnas plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU år 2020.

VTI kartlägger cykelträngsel

VTI kartlägger trängseln på cykelbanorna i Stockholm och Göteborg.

Svensk Cyklings politiska manifest för ökat cyklande

Svensk Cyklings politiska manifest för ökat cyklande är en lathund för kommande regering

Är du säker på att det var en elcykel du köpte?

NTF upplyser om att elcykel-konsumenterna bör vara uppmärksamma på vad de egentligen köpt.

Hur säkra är cykelstråken i din kommun?

NTF har kartlagt 108 cykelstråk i 21 utvalda kommuner för att se var cyklingen är säker eller var extra uppmärksamhet bör iakttas.

Åtgärder som krävs för säkrare cykling

VTI listar en lång rad åtgärder som bör göras för att öka säkerheten för cyklister.