Tagg: Trafik

VTI kartlägger cykelträngsel

VTI kartlägger trängseln på cykelbanorna i Stockholm och Göteborg.

Svensk Cyklings politiska manifest för ökat cyklande

Svensk Cyklings politiska manifest för ökat cyklande är en lathund för kommande regering

Är du säker på att det var en elcykel du köpte?

NTF upplyser om att elcykel-konsumenterna bör vara uppmärksamma på vad de egentligen köpt.

Hur säkra är cykelstråken i din kommun?

NTF har kartlagt 108 cykelstråk i 21 utvalda kommuner för att se var cyklingen är säker eller var extra uppmärksamhet bör iakttas.

Åtgärder som krävs för säkrare cykling

VTI listar en lång rad åtgärder som bör göras för att öka säkerheten för cyklister.

Simulator ska undersöka beteenden hos cyklister

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska studera interaktionen mellan trafikanter på cykel och i motorfordon.

Tillåtet att cykla på körbana även om cykelbana finns

Från och med den 1 augusti är det tillåtet för cyklister att köra på körbana även om det finns en cykelbana.

Klart för cyklar och bilar på samma bana

Regeringen ger klartecken för cyklister och förare av moped klass II att köra på körbana även om det finns en cykelbana.