Tagg: VTI

VTI kartlägger cykelträngsel

VTI kartlägger trängseln på cykelbanorna i Stockholm och Göteborg.

Åtgärder som krävs för säkrare cykling

VTI listar en lång rad åtgärder som bör göras för att öka säkerheten för cyklister.

Simulator ska undersöka beteenden hos cyklister

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ska studera interaktionen mellan trafikanter på cykel och i motorfordon.