Under de senaste säsongerna har så kallad mekanisk dopning kommit att diskuterats allt mer. Dels har det florerat rykten och diverse filmsekvenser som påstår att det förkommer dolda motorer och mekanisk dopning inom cykelsporten. Men de finns även de som faktiskt åkt fast för att ha haft otillåten teknik i sina cyklar och där en belgisk cyklist blev avstängd i sex år efter upptäckt av en dold motor under cykelkross VM 2016.

UCI tar problemet med tekniskt bedrägeri, som är det officiella namnet för denna företeelse, på största allvar och har sedan i höstas inrättat en speciell kommission kallad Fight against Technological Fraud Commission. Till säsongen 2018 kommer UCI att sätta in en rad åtgärder för att detektera fusk och där de kommer att använda alla tillgängliga tekniska metoder som för närvarande finns. Sedan tidigare används magnetiska detektorer och värmekameror som skannar av cyklarna från utsidan.

Nu har UCI även tagit fram en mobil röntgenenhet som är speciellt utformad för att bekämpa tekniskt bedrägeri. Röntgenutrustningen är placerad på en släpkärra och kommer att transporteras mellan olika tävlingar under säsongen. Analysen kommer att utföras av en teknisk representant från UCI och en komplett röntgenanalys av en cykel tar fem minuter att genomföra. Enligt UCI så kan alla discipliner och åldersgrupper komma att undersökas. Tanken är att det är de främst placerade cyklisterna i tävlingen som ska få sina cyklar undersökta och att cyklisten/mekanikern har 30 min på sig att leverera cykeln till röntgenenheten efter målgång.

För att ytterligare stärka kampen mot tekniskt bedrägeri arbetar UCI även med att ta fram en apparat som i realtid, under tävlingens gång, kan mäta magnetfält genererade av dolda motorer. De arbetar även med ta fram en portabel magnetisk detektor som kan vara tillgänglig för de nationella förbunden. Det finns även planer på att utveckla en metod för att kunna spåra utrustning som ramar och hjul baserat på radiofrekvensidentifiering (RFID).

Mer information finns hos UCI

(Foto och video ©UCI)