På Svenska Cykelmässan 2019 kunde besökarna göra gratis VO2-max test i Aktivitus monter. Mattias Lundqvist förklarar hur testet går till och vad resultatet kan användas till.

Mer information finns hos Aktivitus