Biltillverkaren Volvo Cars och hjälmtillverkaren POC har inlett ett samarbete där de tillsammans har utvecklat världens första bil mot cykel krocktest för cykelhjälmar. Syftet med samarbetet, som ingår i ett större forskningsprojekt, är att öka säkerheten för cyklister.

Olyckor mellan cyklar och fordon kan ofta leda till allvarliga skador eller dödsfall. Volvo har sedan tidigare infört en rad åtgärder med hjälp av aktiv säkerhetsteknik för att undvika dessa typer av olyckor. Nyare Volvobilar är utrustade med cyklistdetektering som via kameror och radar kan detektera cyklister. Om det föreligger risk för kollision så varnas först föraren och ger denne en chans att bromsa eller styra undan. Hinner inte föraren reagera så griper systemet automatiskt in och nödbromsar bilen. Projektet som nu har inletts syftar till att ta reda på vad som händer med cyklisten om kollisionen trots allt är ett faktum.

– Det här projektet tillsammans med POC är ett bra exempel på vår pionjäranda inom säkerhet. Vi utvecklar ofta nya testmetoder för utmanande trafikscenarier. Vårt mål är inte bara att uppfylla kraven i lagstiftningen eller att få godkänt i rating-tester. Istället går vi bortom betyg med hjälp av verkliga trafiksituationer för att utveckla teknik som förbättrar säkerheten ytterligare, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre och en av företagets ledande säkerhetsingenjörer.

Forskningsprojektet består av ett antal specialutformade krocktester som utförs vid Volvo Cars anläggningar för säkerhetsforskning i Göteborg. Vi testerna monteras POC-hjälmar på krockdockehuvuden och som sedan släpps från olika höjder mot motorhuven på en stillastående Volvo-bil. Testerna utförs i olika hastigheter och vinklar, och baseras på det befintliga testförfarandet för fotgängarskydd vilket gör det möjligt att göra en direkt jämförelse mellan att bära hjälm och att inte bära hjälm. Testförfarandet är för närvarande ganska enkelt upplagt och tar inte hänsyn till kollision mellan bilen och själva cykeln. Projektets målsättning är dock att ytterligare förfina och förbättra sådana tester.

Volvo Poc Cyclist Safety

Resultatet från testerna ska dels hjälpa POC att göra sina hjälmar säkrare så att de skyddar bättre vid en olycka där en bil krockar med en cykel. Testerna kommer även att ge Volvo Cars viktig information om dessa typer av olyckor som en hjälp vid framtida fordonsutveckling.

– Precis som Volvo Cars är säkerheten central för vårt uppdrag och driver alla våra idéer och innovationer. Genom ett nära samarbete med de vetenskapliga ledarna på POC Lab strävar vi efter att visa vägen när det gäller att introducera nya säkerhetsidéer. Certifieringsstandarder är viktiga, men de bör aldrig begränsa vår vilja att se bortom deras parametrar för att hitta bättre och mer innovativa sätt att reducera konsekvenserna av olyckor, säger Oscar Huss, produktutvecklingschef på POC.

Projektet som Volvo Cars och POC inlett är en del av ett större forskningsprojekt för att förstå de olika typer av långtidsskador som cyklister kan drabbas av vid olyckor. Projektet delfinansieras av Vinnova och parter som deltar i projektet är Volvo Cars, POC, KTH, MIPS och Autoliv.

(Foto: Volvo/POC)